Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB Akadas, juridinio asmens kodas 187858388, registruotos buveinės adresas Šiaulių g. 26, Magutiškių vs., LT-32105 Zarasų r. (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis pine-wish elektroninėje parduotuvėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:  

Tel.: +(370) 647 06592
El. paštas: manager@akadas.lt
Adresas: Šiaulių g. 26, Magutiškių vs., LT-32105 Zarasų r.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

TikslasDuomenysTeisinis pagrindasSaugojimo laikasKam galime perduoti
Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys. Teisėtas interesas vykdyti veiklą 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos  – 
Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas. Sutartis 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos Mokėjimo paslaugų teikėjai 
Užsakymo pristatymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris. Sutartis 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas 
Mokėjimo grąžinimas Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai Sutartis, teisinė prievolė 10 metų po mokėjimo pavedimo Mokėjimo paslaugų teikėjai 
Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimas ir administravimas Vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas Sutartis 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos 
Komunikacija su svetainės lankytojais –Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas Teisėtas interesas užtikrinti kokybę 1 metus po užklausos išsprendimo dienos 
Tiesioginė rinkodara  (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas) Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris Sutikimas, teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams 2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų Naujienlaiškių siuntimo sprendimas 
Socialinių tinklų paskyrų administravimas Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija. Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas Socialinis tinklas (bendri valdytojai) 
     

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose? 

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.  

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose: 

• „Facebook“ – Akadas UAB, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis? 

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės? 

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 

• Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

• Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 

• Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais. 

• Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti. 

• Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 

• Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. 

Kaip galite įgyvendinti savo teises? 

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. 

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento. 

Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/). 

Atsakomybė 

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

SLAPUKAI (COOKIES)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Privatumo politika atnaujinta 2023 m. sausio 5 d. 

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top